A l'aula d'estudi, els alumnes tenen l'oportunitat de realitzar les seves tasques escolars, resoldre dubtes, repassar el temari de classe i preparar-se per als exàmens. L'objectiu principal és proporcionar un entorn adequat i recolzament per al procés d'aprenentatge dels alumnes.A l'aula d'estudi, els alumnes tenen l'oportunitat de realitzar les seves tasques escolars, resoldre dubtes, repassar el temari de classe i preparar-se per als exàmens. L'objectiu principal és proporcionar un entorn adequat i recolzament per al procés d'aprenentatge dels alumnes.

Durant les sessions d'aula d'estudi, els alumnes disposaran d'un espai tranquil i organitzat on podran dedicar-se a fer els seus deures i treballar en tasques escolars pendents. El docent estarà disponible per respondre preguntes i ajudar els alumnes a aclarir dubtes o a entendre millor els conceptes que s'estan treballant a classe.

A més, es dedicarà temps a repassar el temari de classe per assegurar-se que els alumnes assimilen els continguts i tinguin una comprensió completa. Aquest repàs pot incloure explicacions addicionals, exercicis pràctics i activitats que reforcin els conceptes clau.

Quan els alumnes hagin completat les seves tasques escolars i no tinguin cap feina pendent, el docent els proporcionarà fitxes extres de reforç. Aquestes fitxes poden incloure problemes addicionals, exercicis de pràctica o activitats enriquidores que permetin als alumnes consolidar els seus coneixements i desenvolupar habilitats addicionals.

L'aula d'estudi és un espai dedicat a fomentar l'autonomia i la responsabilitat dels alumnes en el seu aprenentatge. Es busca que aprenguin a organitzar-se, gestionar el temps i assumir la responsabilitat de les seves tasques escolars. El docent estarà present per oferir suport i guia durant aquest procés.

Estem compromesos a proporcionar un entorn propici per al creixement acadèmic dels alumnes i a assegurar-nos que tinguin les eines necessàries per tenir èxit en els seus estudis. L'aula d'estudi és un recurs valuós per ajudar-los a desenvolupar hàbits d'estudi saludables i aconseguir un bon aprofitament de les seves activitats escolars.

Dies

Dilluns i Dimecres 5è i 6è

Dimarts 3r i 4t

Horari

De 16:30h a 17:30h

Cursos

3è - 4t - 5è - 6è

Quota

Anual 120€
75€ x num dies
(mínm 6 - màxim 12)