AMPA POMPEU FABRA Educació Mollerussa Lleida

L’Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola Pompeu Fabra de Mollerussa com a responsable  li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari en compliment al que disposa a l’article 10 de Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic, així com el que disposa  la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, en el nou RGPD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, li informa que:

INFORMACIÓ DETALLADA DE PROTECCIÓ DE DADES:

Responsable

AMPA POMPEU FABRA MOLLERUSSA. CIF  G-25051392   i domicili a Ctra. Torregrossa, s/n de Mollerussa (25230)

Finalitat

Gestió inscripció SOCIS AMPA que dóna dret a la inscripció de les activitats extraescolars organitzades al centre, al servei menjador, al servei cangur i altres.

Legitimació

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’article 26 del capítol III regula les Associacions de pares i mares dels alumnes.

La base legal per al tractament de les vostres dades tant per la inscripció com a soci de l’AMPA, com a les activitats extraescolars organitzades, com a l’autorització per a rebre informació electrònica, com a l’autorització de la captura i publicació d’imatges de l’alumne en diversos mitjans, és el consentiment de l’interessat.

Podeu retirar  el vostre consentiment atorgat per l’enviament dels butlletins i/o per la publicació de les imatges i/o per rebre informació electrònica en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment per aquestes finalitats condicioni la inscripció a l’activitat corresponent en qüestió.

Destinataris

No es cedeixen les dades a tercers, llevat de les imatges que puguin ser publicades a la web i/o en les xarxes socials de l’AMPA i llevat d’obligació legal.

Drets

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud  a les oficines de la secretaria de l’AMPA al Ctra. Torregrossa, i/o per e-mail: [email protected].

 

INFORMACIÓ ADICIONAL:

 • Quines dades tractem, com les obtenim i per a què les necessitem?

Les dades personals que ens són facilitades en els diferents formularis habilitats a tal efecte els utilitzem per:

 1. La gestió de socis i el manteniment de relació amb les famílies associades.
 2. Enviament de butlletins i informació sobre l’activitat de l’AMPA, de l’escola o de temes educatius i culturals rellevants per la nostra comunitat escolar.
 3. Poder desenvolupar activitats pròpies o realitzades en col·laboració amb tercers.
 4. Les dades són les mínimes necessàries: noms i cognoms dels nens, de les seves mares, pares o tutors legals, algun mitjà de contacte (telèfons, adreça del domicili, adreça electrònica,... Per a activitats concretes es poden requerir altres dades complementàries com ara la data de naixement del nen/a, telèfons de contacte de familiars, observacions sobre alimentació, números de conte bancaris per domiciliar rebuts, número de targeta sanitària, etc. Totes aquestes dades són tractades amb els degut acords de privacitat.
 5. Totes les dades han sigut facilitades lliurement per cada família en els formularis d’inscripció a l’AMPA, a les activitats extraescolars, al servei de menjador o altres.
 • Amb quina finalitat utilitzem les vostres dades personals?

Necessitem processar la seva informació amb les finalitats anteriorment descrites i per l’interès legítim de l’associació sempre i quan no vagin en contra dels vostres drets.

 • A qui comuniquem les seves dades?

No cedim les seves dades a ningú. Únicament comunicarem les dades personals quan estem obligats legalment o si prèviament ens heu donat l’autorització expressa. Com per exemple, per gestionar les activitats que organitzem amb empreses i/o monitoratge col·laborador o la publicació d’imatges a la web i/o en les xarxes socials de l’AMPA.

 • Durant quant temps conservarem les seves dades?

Respecte cada tractament pel que ens heu donat el vostre consentiment, conservarem les dades el temps necessari per garantir la correcta execució de les nostres activitats i complir amb les nostres obligacions legals. Un cop el nen/a deixi de ser alumne de l’escola aquestes dades seran destruïdes dels fitxers.

 • Com custodiarem les dades?

En compliment de la nostra obligació de custodiar les dades ens comprometem a adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva modificació, alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la llei. Per aquest motiu hem establert tots els mitjans tècnics, organitzatius i de responsabilitat que estan al nostre abast.

 • Com pots gestionar les teves dades?

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud  a les oficines de la secretaria de l’AMPA al Ctra. Torregrossa, i/o per e-mail: [email protected].