AMPA POMPEU FABRA Educació Mollerussa Lleida

L’objectiu principal de la comissió esports és fomentar, participar, ajudar a organitzar i promoure activitats esportives de modalitats molt diverses entre els nens i nenes  i famílies de l’escola.


Col·laborar en l’organització de les activitats esportives: curses escolars, jornades escolars d’escacs, etc.. que organitza i en les que col·labora el Consell Esportiu del Pla d’Urgell.


Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català Esport a l’Escola, d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l’Esport i el Consell Esportiu del Pla d’Urgell.Organitzar xerrades i sessions formatives als alumnes i famílies per promocionar i donar a conèixer modalitats esportives molt diverses.


Organitzar sortides familiars que combinen activitats lúdiques i esportives.


Assegurança esportiva 

Durant el curs escolar es duen a terme diverses activitats esportives extraescolars a la comarca. Per participar en moltes d’elles, cal tenir tramitada l'assegurança esportiva del Consell Esportiu del Pla d’Urgell. L’assegurança té un preu de 6,5€ per esportista.