AMPA POMPEU FABRA Educació Mollerussa Lleida

El servei de menjador és un servei complementari que ofereix l’escola a tots els alumnes del centre. La gestió del servei de menjador anirà a càrrec de la Comissió Menjador, que estarà sota la supervisió i el control del Consell Escolar del centre.

Inscriure'm al menjador 


La Comissió Menjador és l’encarregada de la gestió, de la supervisió, del control i del seguiment del servei de menjador que s’ofereix a l’escola.

Com a responsable del servei, la Comissió avalua el seu funcionament, els aspectes educatius, sanitaris i dietètics, la gestió de l’espai de lleure, etc. i també formula propostes de millora constantment per tal de corregir les mancances que s’observin.  • El Director/a del Centre com a President del Consell Escolar.
  • El/la President/a de l’AMPA.
  • Dos membres, un/a de la Junta de l’AMPA i l’altre/a com a ponent de l’Equip Directiu que actuarà com a Secretari.
  • El/la encarregat/da del menjador (un/a monitor/a), amb veu però sense vot.

Els/les Professionals
(L’equip, els monitors)

El menjador escolar compta amb un equip de professionals que vetllen amb molta cura per la seguretat i salut de tots els/les usuaris/es del servei menjador.

Tot l’equip disposa de la titulació requerida per la Comissió Menjador així com de la formació complementaria adequada que se’ls ofereix, com ara primers auxilis, pautes d’actuació a seguir en cas d’una crisi generada per la ingesta d’ un al·lergen, etc.

L’equip de professionals del servei de menjador, a més a més, desenvolupa un projecte educatiu on es conjuguen els hàbits alimentaris saludables, el correcte comportament a la taula, la convivència amb els/les companys/es , el respecte pel medi ambient i a més a més desenvolupen un seguit d’activitats lúdiques i educatives per complementar l’espai de lleure.

#TREBALLEMPERLESCOLAQUEVOLEM

L'empresa de càtering

L’empresa encarregada del servei de càtering del menjador actual és “la cuina de l’Araceli”.
Tots els productes que serveix són d’alta qualitat, de proximitat i ecològ/ica.

La seva filosofia: “cuinar en valors” : busquen els millors proveïdors de proximitat per cadascun dels seus productes i tenen una acurada cura de tots els aliments en tot el procés d’elaboració dels menús. A més a més, s’envolten de grans professionals que creuen en el seu projecte per garantir la millor qualitat alimentària i sanitària del producte final servit.

Utilitzen un servei de línia freda que garanteix que el producte servit sigui exacte com si fos recent fet i ens assegura el correcte manteniment sanitari i higiènic dels aliments. (procés d’abastir i regeneració) mètode recomanat per....

 Els menús

Els menús són elaborats per la cuina de l’araceli, supervisats per la dietista, nutricionista i tecnòloga dels aliments Mar Vidal de Centre VICUS i aprovats per la Comissió Menjador mensualment. Tots els productes utilitzats són d’alta qualitat, de proximitat i ecològics. Són cuinats amb procediments que garanteixen la ingesta mínima de grasses. (menús del mes) i fotos dels plats, productes, safates.